Unilift KP

  Unilift KP pumpe su potapajuće drenažne pumpe pogodne i za privremenu i za trajnu,

  Unilift KP

  slobodno stojeću instalaciju. Mogu se koristiti za pumpanje drenažne vode i sive otpadne vode.Pogodne su i za instalaciju u sabirnim rezervoarima.Unilift KP je jednostepena, drenažna pumpa sa poluotvorenim rotorom, predviđena za pumpanjedrenažne vode i sive otpadne vode. Sve Unilift KP pumpe mogu, ali i ne moraju imati prekidač nivoa. Varijante su označene sa A, AV ili M, za automatsko ili ručnoupravljanje. Unilift KP-AV varijanta za uske jame isporučuje se s nepovratnim ventilom sa preklopnikom za ugradnju u ispust. Prečistač je pričvršćen za kućište pumpe.

  Unilift KP. Jednostepena, potapajuća, robustno konstruisana drenažna pumpa od nerđajućeg čelika sa nagore okrenutim ispustom smeštenim na vrhu pumpe. Spoljno kućište je jednodelno. Kabl za napajanje i kabl prekidača nivoa povezani su u jednom, vuklaniziranom, vodonepropusnom utikaču koji se priključuje u utičnicu u hermetički zatvorenom kućištu statora. Motor je monofazni ili trofazni sinhroni konzervirani motor s tečnošću ispunjenom komorom rotora i vodom podmazivanim ležajevima.

  Motor se hladi pumpanom tečnošću koja struji oko njega.

  Klasa izolacije: IP 68
  Klasa izolacije: F

  U motor je ugrađena automatska zaštita od preopterećenja koja ga automatski isključuje u slučaju preopterećenja. Motor će se automatski restartovati kada se ohladi do normalne temperature.

  Primena

  Grundfos Unilift KP pumpe predviđene su za pumpanje:

  • Voda i kišnica u hortikulturi
  • Voda iz reka i jezera
  • Kišnica, drenažnih voda i voda nadošlih poplavom
  • Voda za punjenje/pražnjenje kontejnera, jezera, rezervoara itd.
  • Otpadne vode iz tuševa, veš-mašina i slivnika ispod nivoa odvodnih kanala
  • Voda u bazenima
  • Drenažnih voda iz šančeva
  • Podzemnih voda (primena spuštanjem)
  • Otpadnih voda iz septičkih jama i sistema za tretiranje mulja
  • Otpadnih voda iz nadvožnjaka, podzemnih prolaza itd.
  • Drenažnih voda iz sistema prskalica u garaži.

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler